Cele mai recente știri

REZULTATE FINALE CONCURS 03.04.2017

Rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției Complex Turistic Natație Târgoviște, din data 03.04.2017.

 

Postul de instalator

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
Nisiparu Marin 58,33 ADMIS 75 ADMIS 66,67 ADMIS

 

Postul de salvator ștrand

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
Gheorghe Cătălin 64,67 ADMIS 67 ADMIS 65,84 ADMIS
Neguț Adrian 88,33 ADMIS 90 ADMIS 89,17 ADMIS

 

Postul asistent medical

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs

Pârvulescu Bogdan

52 ADMIS 75 ADMIS 63,5 ADMIS

 

Secretar comisie,

Ec. Oprea Gabriela