Cele mai recente știri

REZULTATE CONCURS 29.08.2017

Rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere – ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL – din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, din data de 29.08.2017.

 

 

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba de interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Tincescu Larisa Gabriela 86 ADMIS 80 ADMIS 83 ADMIS

 

Rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție - REFERENT II - din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, din data de 29.08.2017.

 

 

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Mihai Alexandru Daniel 85 ADMIS 78,33 ADMIS 81,67

ADMIS

 

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție - ELECTRICIAN - din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație.

Afișat la data de 29.08.2017 - Ora 17.00

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Banu Daniel 35 RESPINS
2. Dimulescu Ion 64 ADMIS

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție - CASIER (RECEPȚIONER) DEBUTANT - din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație.

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Trică Florin 45 RESPINS
2. Nițu Cristina 56 ADMIS
3. Gruiu Răducu 40 RESPINS
4. Zabou Livioara 50 ADMIS
5. Costea Gabriela 38 RESPINS
6. Anușca Georgiana 44 RESPINS
7. Trifu Mariana 76 ADMIS

 

Obs: Candidații care obțin minin 50 de puncte sunt, potrivit prevederilor legale, declarați admiși pentru participarea la proba interviu. Eventualele contestații pentru proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor, la Registratura Complexului Turistic de Natație

Secretar comisie

Ec. Gabriela Oprea