Cele mai recente știri

REZULTATE CONCURS 17.02.2015

Rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din 17.02.2017

Salvator ștrand

Numele și prenumele Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Ștefan Cristian 78 ADMIS 78,33 ADMIS 78,16 ADMIS
2. Chivu Cătălin 67 ADMIS 75 ADMIS 71 ADMIS
3. Popescu Constantin 81 ADMIS 80 ADMIS 80,5 ADMIS
4. Cristea Gheorghe 73 ADMIS 80 ADMIS 76,5 ADMIS

Electrician

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Reultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Gavrilă Petre Adrian 23 RESPINS       RESPINS
2. Stancu Sevastian 51 ADMIS 63,33 ADMIS 57,16 ADMIS

Îngrijitor personal curățenie

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Mihai Angela 23 RESPINS
2. Oprea Mihaela 22 RESPINS
3. Darmaz Elena 39 RESPINS

Îngrijitor spații verzi

Numele și prenumele Punctaj la proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba interviu Rezultat la proba interviu Punctaj final Observații
1. Gheorghe Cătălin 65 ADMIS 70 ADMIS 67,5 ADMIS
2. Oprea Constantin 28 RESPINS       RESPINS

 

Secretar comisie

Ec Oprea Gabriela