Cele mai recente știri

LICITAȚIE! Anunț/Invitație de participare la licitația publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor suprafețe de teren și spații, în cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

NR. 715/04.04.2019

Anunț/Invitație de participare la licitația publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor suprafețe de teren și spații, în cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

 

Direcţia Complex Turistic de Nataţie cu sediul în Targoviste, Calea lalomiţei. nr. 9, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/708.713, fax 0245/708.713 cod unic de înregistrare 35671211 organizează în data de 17.04.2019, ora 11.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 4 (patru) luni a 8 terenuri, în suprafaţă totală de 385 mp. situate în Municipiul Târgovişte, Calea lalomiţei, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Nataţie - zona de Ştrand, respectiv 20 (douazeci) luni in vederea închirierii a 2 spaţii situate in Municipiul Târgovişte, Calea lalomiţei, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Nataţie - zona de Interior a Bazinului Olimpic, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ.

Terenurile fac parte din domeniul public al Municipiului Târgovişte. Acestea vor fi prezentate în rândurile de mai jos:

1. Terenurile disponibile situate în Municipiul Târgovişte. la Direcţia Complex Turistic de Nataţie. str. Calea lalomiţei, nr. 9 pentru zona de Ştrand sunt următoarele:

2 zone cu suprafata de 50 mp. fiecare;

3 zone cu suprafața de 70 mp. fiecare;

1 zonă cu suprafața de 15 mp.

1 zonă cu suprafața de 20 mp.

1 zona cu suprafata de 40 mp.

2. Spatiile disponibile situate în Municipiul Târgovişte, la Direcţia Complex Turistic de Nataţie. str. Calea lalomiţei. nr. 9 pentru zona de Interior sunt următoarele:

doua suprafete de cate 2 mp fiecare;

 

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte, str. Calea lalomiţei. nr. 9, judeţul Dâmboviţa.

Taxa de participare - 200 lei, Garanţia de participare - 100 lei, Contravaloare caiet de sarcini —300 Iei.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei, garanţia şi taxa de participare la licitaţie, pot fi achitate la sediul institutiei, sau prin virament în contul: R083TREZ2715006XXX009989 deschis la Trezoreria Municipiului Targovişte.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.04.2019 ora 16:00.

Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitaţie) este 17.04.2019 ora 09.00. Acestea se depun la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte. Preţul minim de începere al licitaţiei este prezentat detaliat in Caietul de sarcini, fiecare participant la licitaţie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitaţie, pentru bunul care face obiectul acesteia. Licitaţia publică deschisă - cu strigare se va desfăşura la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie. în data de 17.04.2019. ora 11.00.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul DÂMBOVIŢA, Secţia Contencios Administrativ, Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245 612 344.

Data aparitiei anunţului de licitaţie in mass media si aparitia in Monitorul Oficial, este 04.04.2019.