Cele mai recente știri

Condiții de acces la bazinul olimpic, pentru sportivii de performanță

Având în vedere posibilitatea redeschiderii bazinului olimpic, ca urmare a emiterii Ordinului comun MTS - MS nr. 971/30.05.2020, ce face referire strict la sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi, vă facem cunoscute următoarele:

* până la acest moment niciun club sportiv care își desfășoară activitatea la bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație nu a prezentat o solicitare oficială, prin care să își arate dorința de a reîncepe pregătirea sportivilor de performanță și/sau a celor legitimați, cu respectarea normelor de protecție impuse de actele normative în vigoare;

* în cazul în care vor exista astfel de solicitări, acestea trebuie să conțină în mod expres date precum:

a) datele de identificare ale clubului sportiv solicitant

b) copie după CIS (certificatul de identitate sportivă)

c) numele antrenorului și copie conform cu originalul după contractul individual de muncă sau contractul de activitate sportivă, activ, încheiat cu clubul

d) tabel nominal cu sportivii, care să conțină data nașterii, numărul legitimației emise de FRNPM și copie conform cu originalul după aceasta, precum și nivelul de încadrare în pregătire al sportivului (începători, avansați, performanță)

* în conformitate cu Art. 5, din ordinul menționat mai sus, în cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de antrenament se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal;

* în cerere se va specifica intervalul orar solicitat pentru antrenament și numărul de culoare dorite, ținând obligatoriu seama de condițiile de folosire a bazinului și vestiarelor, prevăzute la punctul IV, în Anexa 2 la ordinul menționat mai sus, din care subliniem următoarele:

a) pe un culoar de înot este permis accesul unui singur sportiv;

b) la plecare se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanței de minim 2 metri între oricare două persoane și minimum 7 mp/persoană;

c) sosirea și plecarea de la bazin se va face în mod individual;

d) la sesiunile de pregătire, intrarea părinților este interzisă;

Având în vedere mențiunea expresă a ordinului privitor la sportivii legitimați, accesul poate fi acordat exclusiv cluburilor sportive care au încheiat un contract cu Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște. Vă asigurăm că, în ceea ce ne privește, suntem pregătiți de reîntâlnirea cu voi toți, dar înainte de orice, pentru a ne proteja sănătatea, trebuie să respectăm legislația și recomandările autorităților, referitoare la prevenirea infectării cu virusul COVID -19!