Cele mai recente știri

Comunicat de presă referitor stadiul implementării proiectului COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TÂRGOVIȘTE

Titlul proiectului: „COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TÂRGOVISTE"

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Târgoviste, cu sediul în Târgoviste, Str. Revolutiei 1-3, jud. Dâmbovița

Numar referința: Contract de finantare nr. 1413/26.03.2011, cod SMIS 14788

Programul: Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 5 - „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", Domeniul major de interventie 5.2 - „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice"

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Organism intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Perioada de implementare: 27.03.2011 - 26.12.2015

Locatia: Târgoviste, Calea Ialomitei nr. 9-15

Valoarea totala a proiectului: 88.349.662,24 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile din FEDR este de 32.716.401,71 lei, iar co-finantarea eligibila a Beneciarului este de 32.716.401,71 lei.

Obiectivul general al prezentului proiect are rolul de a determina atingerea scopului proiectului, acela de a creste atractivitatea Municipiului Târgoviste atât pentru turistii români, cât si pentru cei straini. Astfel, obiectivul general al proiectului „Complex Turistic de NatatieTârgoviste” este reprezentat de „Dezvoltarea turismului în orasul Târgoviste prin investitii în infrastructura de agrement”.

Pentru atingerea obiectivului general, este necesara stabilirea unor obiective specice, care vor conduce, în urma desfasurarii activitatilor proiectului, la îndeplinirea obiectivului general.

Astfel, obiectivele specifice ale proiectului vor fi reprezentate de:

  • Cresterea numarului de turisti ce aleg sa viziteze Municipiul Târgoviste cu 21% pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei (Anul 5), comparativ cu anul 2008; Cresterea cu peste 20% a duratei sejurului în orasul Târgoviste, pana in Anul 5, comparativ cu anul 2008;
  • Cresterea numarului de înnoptari in Municipiul Târgoviste cu peste 40% pana în Anul 5, comparativ cu anul 2008.

Prezentul proiect intentioneaza sa creasca atractivitatea vechii capitale a Tarii Românesti in rândul turistilor, prin oferirea unei game largi de servicii turistice de agrement si relaxare (înot, minifotbal, tenis, baschet, târguri turistice, evenimente cu caracter turistic).

Pâna în prezent, lucrarile s-au executat în procent de 75%. S-au realizat lucrari de amenajare teren, asigurare utilitari, lucrari la bazinul acoperit, la strand, vestiare, cabina de la poarta, terenurile de sport, la spatiul tehnic si la drumuri si platforme.

Date de contact: Manager proiect Ec. Daniela POPA, Adresa: Târgoviste, Str. Revolutiei nr. 1-3, Judeul Dâmbovita, Tel: 0245611222, respectiv pagina de web dedicata: www.complexnatatietargoviste.ro.