Cele mai recente știri

Comunicat de presă referitor la stadiul implementării proiectului

Titlul proiectului: „COMPLEX TURISTIC DE NATAţIE TÂRGOVIȘTE”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Str. Revoluţiei 1-3, jud. Dâmboviţa

Număr referinţă: Contract de finanţare nr. 1413/26.03.2011, cod SMIS 14788 Programul: Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa 5 - “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” Domeniul major de intervenţie 5.2 - “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada de implementare: 27.03.2011 -26.12.2015

Valoarea totală a proiectului: 88.349.662,24 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile din FEDR este de 32.716.401,71 lei, iar co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 32.716.401,71 lei

În cadrul proiectului se execută lucrări pentru construirea următoarelor infrastructuri turistice:

Ştrandul - va cuprinde o plajă amenajată, şezlonguri şi umbrele pentru relaxare, precum şi bazine pentru înot şi tobogane cu apă. Acest obiectiv de investiţie va fi destinat tuturor categoriilor de turişti, precum şi locuitorilor oraşului Târgovişte. Dată fiind destinaţia acestuia, ştrandul va funcţiona doar în sezonul de vară.

Bazinul acoperit - va putea fi folosit pentru înot de către turiştii din Municipiul Târgovişte şi chiar de către locuitorii oraşului. Reprezintă o oportunitate de a practica înotul atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă, întrucât va funcţiona 12 luni pe an.

Se vor amenaja trei terenuri de tenis care, fără să aibă un rol competiţional, sunt destinate atât turiştilor ce vin să se relaxeze în acest complex, cât şi locuitorilor oraşului. Atât pentru terenurile de tenis, cât şi pentru cel de baschet, va fi amenajat în apropiere un vestiar pentru utilizatori.

Terenul de baschet se va realiza în partea de est a incintei şi va fi destinat publicului, fără să aibă un rol competiţional. Orice locuitor al oraşului şi orice turist ce vizitează Municipiul Târgovişte se va putea relaxa jucând baschet pe acest teren amenajat la standarde europene.

Se propune realizarea a două terenuri de minifotbal în partea de vest a incintei, fără a avea rol competiţional. Ca şi celelalte terenuri de sport, acestea vor putea fi utilizate atât de către locuitorii oraşului, cât şi de către turiştii sosiţi în Municipiul Târgovişte. De asemenea, va fi construit un vestiar care să deservească aceste terenuri de minifotbal.

Se vor construi de asemenena cabina poartă (destinată pazei şi controlului la intrarea în incinta Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte) precum şi alte amenajări exterioare (spaţii de parcare, zone de spaţii verzi şi platforme dalate în zonele de acces la diferitele funcţiuni, zonă de joacă pentru copii, zonă pentru biciclete şi role, platforma betonată pentru organizarea diferitelor evenimente, târguri şi spectacole de către Primăria Municipiului Târgovişte).

Date de contact: Manager proiect Dr. Ec. Daniela POPA, Adresa: Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 1-3, Judeţul Dâmboviţa, Tel: 0245611222.