Cele mai recente știri

Comunicat de presă referitor la semnarea contractului de execuţie lucrări

Titlul proiectului: „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE” 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Str. Revoluţiei 1-3, jud. Dâmboviţa

Numar referinţă: Contract de finanţare nr. 1413/26.03.2011, cod SMIS 14788

Programul: Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” Domeniul major de intervenţie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada de implementare: 27.03.2011-26.10.2014

Valoarea totală a proiectului: 88.349.662,24 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile din FEDR este de 32.716.401,71 lei, iar co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 32.716.401,71 lei

Obiectivul general al prezentului proiect are rolul de a determina atingerea scopului proiectului, acela de a creşte atractivitatea Municipiului Târgovişte atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei străini. Astfel, obiectivul general al proiectului „Complex Turistic de NataţieTârgovişte” este reprezentat de „Dezvoltarea turismului în oraşul Târgovişte prin investiţii în infrastructura de agrement”.

 Pentru atingerea obiectivului general, este necesară stabilirea unor obiective specifice, care vor conduce, în urma desfăşurării activităţilor proiectului, la indeplinirea obiectivului general. Astfel, obiectivele specifice ale proiectului vor fi reprezentate de:

  • Creşterea numarului de turişti ce aleg să viziteze Municipiul Târgovişte cu 21% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei (Anul 5), comparativ cu anul 2008;
  • Creşterea cu peste 20% a duratei sejurului în oraşul Târgovişte, pană in Anul 5, comparativ cu anul 2008;
  • Creşterea numarului de înnoptări in Municipiul Târgovişte cu peste 40% pană in Anul 5, comparativ cu anul 2008.

           Prezentul proiect intenţionează să crească atractivitatea vechii capitale a Tării Româneşti in randul turiştilor, prin oferirea unei game largi de servicii turistice de agrement şi relaxare (înot, minifotbal, tenis, baschet, târguri turistice, evenimente cu caracter turistic).

 În data de 10.08.2012 a fost semnat contractul de execuţie lucrări nr. 21974 cu ofertantul ASOCIEREA SC.DELTA ACM 93 SRL – BERNDORF METALL UND BÄDERBAU GMBH; LIDER ASOCIERE SC DELTA ACM93 SRL, desemnat câştigator în urma desfaşurării procedurii de achiziţie publică.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 19.09.2012, s-a predat amplasamentul pe data de 24.09.2012, lucrările fiind în desfăşurare.

Date de contact: Manager proiect ec. Daniela POPA,  Adresa: Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 1-3, Judeţul Dâmboviţa, Tel: 0245611222