Cele mai recente știri

CONCURS: Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise a concursului organizat  pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție CASIER (RECEPȚIONER)  -  din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din data de 08.05.2018

AFIȘAT LA DATA DE 08.05.2018 – ORA 17.00

 

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Anghelescu Petruța 65 PUNCTE ADMIS

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat  pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție – SALVATOR ȘTRAND -  din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din data de 08.05.2018

 

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Dumitriu Bogdan 52 PUNCTE ADMIS
2. Dumitrescu Pavel Adrian 58 PUNCTE ADMIS

Obs.

Candidaţii care obţin minim 50 puncte sunt, potrivit prevederilor legale, declaraţi admişi pentru participarea la proba de interviu. Eventualele contestaţii pentru proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la  Registratura Complexului Turistic de Natație.

 

Secretar comisie

Ec Oprea Gabriela