Cele mai recente știri

CONCURS: Rezultate finale

REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție CASIER - RECEPȚIONER. din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din perioada 08 – 10.05.2018.

 

Numele și prenumele Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba de interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Anghelescu Petruța 65 ADMIS 63 ADMIS 6.40 ADMIS

 

REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție SALVATOR ȘTRAND, din cadrul Directei Complex Turistic de Natație, din perioada  08 – 10.05.2018.

 

Numele și prenumele Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Punctaj la proba de interviu Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Dumitriu Bogdan 52 ADMIS 58 ADMIS 5.50 ADMIS
2. Dumitrescu Pavel Adrian 58 ADMIS 62 ADMIS 6.00

ADMIS

 

Secretar comisie,

Ec. Oprea Gabriela