Cele mai recente știri

CONCURS: REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

COMISIA DE CONCURS

Rezultatul probei de selecție a dosarelor la concursul organizat de Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, în vederea ocupării a două funcții contractuale de execuție - Inspector de Specialitate Debutant - în cadrul compartimentului activități recreative (aerobic)

 

Comisia a  verificat dosarele candidatilor, rezultatul selecției fiind redat în  tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Rezultat selecție

Observații

  1.  

Ghiță M. Georgică

RESPINS

Nu îndeplinește condiția specifică studiilor, lipsă diplomă licență.

 

Obs.

Eventualele contestații referitoare la rezultatul selecției dosarelor se pot depune, potrivit prevederilor legale, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Complexul Turistic de Natație Târgoviște

 

SECRETAR

Ec. Tincescu Larisa