Cele mai recente știri

CAIET DE SARCINI Amenajare sală de forță, grupuri sanitare și vestiare în interiorul construcției Complexului Turistic de Natație Târgoviște

Director General

Ec. PATRASCU EUGEN

1. INFORMATII  GENERALE

1.1 Denumirea achizitiei: Amenajare sala de farta, grupuri sanitare si vestiare in interiorul constructiei Complexului Turistic de Natatie

1.2 Beneficiarul investitiei Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste

1.3 Amplasamentul: Targoviste, strada, Calea Ialomitei nr.9

 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de amenajare sala de farta, grupuri sanitare si vestiare in interiorul constructiei Complexului Turistic de Natatie.

 

2.2 Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate neconforme, vor fi respinse.

 

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de constructie.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de constructie.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor de executie.

3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare. 

 

3. CERINTE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

 

3.1 La elaborarea proiectului se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor: 

 

 

 

4. DATE TEHNICE

 

4.1  Documentatia tehnica

 

Documentatia care sta la baza cererii de oferte a prezentului Caiet de sarcini este Proiectul nr. 413/2017 ,,Amenajare sala de forta, grupuri sanitare si vestiare in interiorul constructiei Complexului Turistic de Natatie’’ intocmit de de S.C. BIROU RC 07 SRL. Bucuresti

 

 • Documentatia aferenta proiectului, Proiect Tehnic (PT) si Detalii de executie (DE), cuprinzand partile scrise - Memorii tehnice, Liste cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, Faze determinante, Formulare -  si partile desenate sunt prezentate ca documente separate si ele fac parte din prezentul Caiet de sarcini  - Anexa 1 Opis Documentatie Proiect nr.413/2017
 • Constructia asigura amenajarea prin compartimentarea spatiului existent cu panouri vitrate sau opace a unei Sali de forta, grupuri sanitare si vestiare separate pe sexe  aferente acesteia precum si a unui spatiu de alimentatie publica in interiorul constructiei Complex Turistic de Natatie Targoviste.
 • Dispunerea salii de forta a grupurilor sanitatare, vestiare pe sexe, precum si holurile/coridoarele de acces, spatiile tehnice, spatiile anexa se vor construi conform proiect nr.413/2017.

 

5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

 

5.1 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari. 

5.2 Intregul personal care ia parte la executia lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operatiilor şi fazelor de executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protectia muncii decurgând din natura acestor operatii.

5.3 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

 

 

11. CONDITII DE GARANTIE

Perioada de garantie al lucrǎrii este de minimum 3 ani de la data incheierii si semnarii Procesului Verbal de Receptie a lucrarii.

 

 

 

                                                                                                                   SEF SERV.ADMINISTRATIV

                DIRECTOR GENERAL                                                        ec. Mihai Danut

 

                Ec. Patrascu Eugen                                                SEF SERV. FINANCIAR – CONTABIL

 

                                                                                                Ec. Harjoi Monica

 

                          

          Anexa 1                                                                                                                                 

OPIS documentatie Proiect nr. 413/2017  

 

 

PARTI SCRISE

 

 • Memoriu arhitectura
 • Memoriu instalatii sanitare
 • Memoriu instalatii termice
 • Liste cantitati de lucrari constructii (arhitectura)
 • Lista cantitati de lucrari instalatii sanitare
 • Lista cantitati de lucrari instalatii termice

 

PARTI DESENATE

 

 1.  

 

 • A.01.a –  Plan etaj  - sala forta si vestiar stanga          sc.   1.50
 • A01. B – Plan etaj - sala forta si vestiar dreapta          sc.   1.50
 • A02      - Plan etaj – grup sanitar si dusuri ax A-B      sc.   1.50
 • A03      - Plan etaj – grup sanitar si dusuri ax O-P      sc.   1.50

 

 • TTI 01-07 – Tablou tamplarie interioara                     sc.   1.50
 • TTE 01     -  Tablou tamplarie interioara                     sc.   1.50

 

INSTALATII SANITARE

 

 • Is. 01        - Plan etaj – grupuri sanitare ax A-B, alimentare cu apa si canalizare                sc. 1.50
 • Is. 02        - Plan etaj – grupuri sanitare ax A-B, schema coloanelor                                   sc. 1.50
 • Is. 03           - Plan etaj – grupuri sanitare ax O-P, alimentare cu apa si canalizare, schema coloanelor                          .                                                                                                                                              sc. 1.50

 

        INSTALATII TERMICE

 

 • It. 01         - Plan etaj – grupuri sanitare ax A-B, instalatii termice              sc. 1.50
 • It. 02         - Plan etaj – grupuri sanitare ax O-P, instalatii termice              sc. 1.50