Cele mai recente știri

ANUNȚ: Examen de promovare

 

 

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE

Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște

 

A N U N Ţ Ă

Organizarea examenului de promovare în treaptă profesională a personalului contractual debutant din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație

  • Inspector specialitate în cadrul compartimentului imagine și promovare, în cadrul Biroului Marketing
  • Inspector specialitate în cadrul compartimentului contracte - achiziții publice, în cadrul Biroului Marketing

DATA EXAMENULUI: 21.03.2018

LOCUL EXAMENULUI: Sediul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, str. Cal. Ialomiței, nr.9

MODALITATA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI: Susținerea unei probe scrise

Cererile de înscriere se depun la Serviciul Financar Contabil - RU în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 08.03.2018, orele 16:00)

 

  1. Inspector specialitate în cadrul compartimentului imagine și promovare, în cadrul Biroului Marketing

BIBLIOGRAFIA :

                1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

                2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie ;

                3.  Hotărârea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică, a Programului multianual de dezvoltarea a destinațiilor, formelor și produselor turistice publicat în M.O nr.43/18.01.2012;

                4. Legea nr.148/2000 privind publicitatea.

 

 

  1. Inspector specialitate în cadrul compartimentului contracte - achizitii publice, în cadrul Biroului Marketing

BIBLIOGRAFIA :

                1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

                2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie; acordului cadrul dn legea 98/2016 privind achizitiile publice ;

                3. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ;

                4. Hotărârea nr.25/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;

                5. Codul Civil, capitolul I - contracte.

 

DIRECTOR GENERAL

EC. PĂTRAȘCU   EUGEN