Cele mai recente știri

ANUNŢ DE INTENŢIE

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 9, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.708.713, în calitate de Autoritate Contractantă, invită toţi operatorii economici interesaţi să transmită oferte de preţ, până la data de 17.05.2017, pentru servicii de ÎNCHIRERE SI INSTALARE BLOCKSTARTURI ŞI CAPETE BAZIN, clasificare cod CPV 43324100-1 Echipament pentru piscine (Rev.2).

Atribuirea se face prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art 7, alin 5 din Legea 98/2016 si art. 43 alin. 2 şi 3 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizţiile publice.

Oferta va conţine:

 • Datele de identificare ale ofertantului (adresa, număr de înregistrare de la Registrul Comerţului, Certificatul de Identificiare Fiscală, contul deschis în Trezorerie, numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail) ;
 • Oferta financiară fără TVA, elaborată conform cerinţelor din Caietul de sarcini. Oferta se va elabora în limba română ;
 • Preţul ofertei este ferm, în lei ;
 • Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut ;
 • Oferta semnată şi stampilată se va depune la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte, din Târgovişte, Calea Ialomiţie, nr. 9, judeţul Dâmboviţa sau pe e-amil la adresa : dctntargoviste@gmail.com.

Anexăm alăturat Caietul de sarcini ce conţine specificaţiile tehnice aferente achiziţiei.

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte va achiziţiona serviciile de ÎNCHIRERE SI INSTALARE BLOCKSTARTURI ŞI CAPETE BAZIN din catalogul electronic publicat prin intermediul SEAP, de la ofertantul care ofertează cel mai scăzut preţ.

 

 

ADMINISTRATOR GENERAL D.C.T.N. TÂRGOVIŞTE,

EC. PĂTRAŞCU EUGEN

 

SERVICIU ADMINISTRATIV D.C.T.N. TÂRGOVIŞTE,

EC. MIHAI DĂNUŢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          APROBAT,

                                                                                                                       ADMINISTRATOR GENERAL

                                                                                                                             EC. PĂTRAŞCU EUGEN

 

CAIET DE SARCINI

 

   CAP. I.  INTRODUCERE

            Autoritatea contractanta : DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE, cu sediul in TARGOVISTE, Str. Calea  Ialomitei, nr. 9, judetul DAMBOVITA, CIF 35671211, CONT TREZ  RO22TREZ24A670503100101X reprezentata de PATRASCU EUGEN, in calitate de ADMINISTRATOR GENERAL

 

  CAP. II. GENERALITATI

Investiţia are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii sportive prin dotarea Bazinului Olimpic de inot (50x25m) din incinta Complexului  Turistic de Natatie,cu echipamente specifice organizarii de competitii sportive de rang national si international.

 

       OBIECTUL Caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stă la baza elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului: “ÎNCHIRERE SI INSTALARE BLOCKSTARTURI ŞI CAPETE BAZIN”.

Obiectul contractului constă în închirierea si instalarea urmatoarelor produse :

 • 20 bucati blockstarturi competitionale, certificate FINA, in vederea organizarii de competitii sportive nationale si internationale
 • 2 seturi a cate 26.60 (total 53.20 ml) de platforma inaltata (H=0.30m), montata pe latura scurta a bazinului de inot (latura de 25m) in vederea realizarii unei platforme elevate pe care se vor monta blocstarturile. De platforma se vor ancora si separatoarele plutitoare de culoare.

 

Descrieri tehnice ale produselor :

 

 1. Blockstarturi:
  1. Omologare FINA
  2. Material structura principala: Otel inoxidabil AISI316, tabla grosime 3mm
  3. Culoare suprafata de contact: albastru/bleu
  4. Afisar numar culoar: 4 buc / unitate
  5. Se vor furniza numerotari secventiale pentru fiecare blocstart in parte
  6. Fixare mecanica in 4 puncte prin suruburi pentru o precizie ridicata din material otel inoxidabil AISI 316.
  7. Sistem „Track start”(pinten sau borna spate) ajustabil in  5 pozitii (adaptabila atat pentru copii cat si pentru adulti) confectionat din  tabla de grosime 3mm din otel inoxidabil AISI316, si acoperita cu suprafata antiderapanta din rasini de poliester. Posibilitatea alegerii culorii suprafetei tip RAL.

 Suprafata antiderapanta din rasini de poliester aplicata pe partea superioara si pe sistemul „Track start”. Posibilitatea alegerii culorii suprafetei tip RAL.

 1. Platforma va fi prevazuta cu sistem de glisare pentru a permite alinierea blocstartului la distanta si inaltimea de apa dorita.
 2. Manerul blocstartului va fi confectionat din bara din otel inoxidabil AISI316 slefuit si polizat pe orizontala si verticala in zonele de contact cu mainele sportivului.
 3. Prevazuta cu locas pentru montarea unui sistem anti start fals si pentru instalarea goarnei de start in interior.
 4. Blocstarturile vor fi prevazute cu sistem de fixare pentru accesorii necesare startului in procedeul Spate.
 5.  Procesul de sudura si productie trebuie sa fie certificat UNI EN ISO 3834-2
 6. Inaltime fata:                                                              410.00 mm
 7. Lungime platforma lansare:                                                 700mm
 8. Latime totala platforma:                                           540mm
 9. Latime platforma fara sistem „Track start”:            500mm
 10. Dimensiuni coloana in zona de ancorare:              350mm x 290mm
 11. Dimensiuni platforma ancorare:                            350mm x 290mm
 1. Platforma inaltata (headwall):
  1. Omologare FINA
  2. Structura de rezistenta modulara realizata din otel inoxidabil AISI316/1.4401 cu slefuire tip oglinda in zonele estetice.
  3. Inchiderile structurii (panouri) realizate din ABS UV stabilizat si tratat anti acid, antialunecare conform normativului EN13451-1  care sa permita circulatia apei inainte-inapoi, stanga-dreapta.
  4. Pozitionarea panourilor se va face conform EN13451-1 pentru a preveni blocarea accidental a membrelor
  5. Dotarea platformei cu sisteme de fixare pentru blocstarturile descrise / solicitate la punctul anterior
  6. Platforma prevazuta cu locas pentru fixarea sistemelor de cronometrare
  7. Procesul de sudura si productie trebuie sa fie certificat UNI EN ISO 3834-2

Închirierea si instalarea produselor:

            Înainte de instalarea produselor, FURNIZORUL va prezenta urmatoarele documente, care trebuie sa ateste cele declarate in procesul de ofertare:

 • Fise tehnice ale produselor care se ateste specificatiile solicitate mai sus
 • Dovada certificarii sau conformitatii cu normele FINA handbook 2013-2017
 • Manualul sau instructiunile de instalare elaborate de producator

 

VALOAREA ESTIMATĂ CONTRACTULUI

            Valoarea estimată fără TVA este de 2.000 euro (1.000 euro/lună).

 

DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI

            Furnizorul are obligatia de a instala produsele pana la data de 01.06.2017 şi de a le închiria pentru perioada 01.06.2017-31.07.2017.

           

 PLATA CONTRACTULUI

Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

 

 

                 ŞEF SERV. FINANCIAR CONTABIL                           ŞEF SERV. ADMINISTRATIV

                         Ec. Monica HÂRJOI                                                  ec. Danuţ MIHAI