Cele mai recente știri

ANUNȚ CONCURS

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție ÎNGRIJITOR PERSONAL CURĂȚENIE, din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, din data de 22.05.2017.

AFIȘAT LA DATA DE 22.05.2017 – ORA 16.00

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Cătănescu Elena Daniela 87,33 ADMIS
2. Modrogan Liliana 15 RESPINS

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI, din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, din data de 22.05.2017.

AFIȘAT LA DATA DE 22.05.2017 - ORA 16.00

Numele și prenumele Rezultat proba scrisă Observații
1. Vîrjoghe Cristian 55 ADMIS
2. Dimulescu Ion 70 ADMIS

Obs. Candidații care obțin minin 50 de puncte sunt, potrivit prevederilor legale, declarați admiși pentru participarea la proba interviu. Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la Registratura Complexului Turistic de Natație.

Secretar comisie

Ec. Oprea Gabriela