Cele mai recente știri

ANUNȚ CONCURS. SELECȚIE DOSARE

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție - îngrijitori (personal curățenie) din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din perioada 22-24.05.2017, ora 10.00.

Numele și prenumele Rezultat selecție Observații
Cătănescu Elena Daniela Admis  
Midrogan Liliana Admis  
Mihai Angela Admis  

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție - îngrijitori spații verzi din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, din perioada 22-24.05.2017, ora 10.00.

Numele și prenumele Rezultat selecție Observații
Vîrjoghe Cristian Admis  
Dimulescu Ion Admis  
Grigoroiu Ciprian Alin Respins Dosar incomplet
Dan Geo Rareș Respins  Dosar incomplet

Obs. Eventualele contestații referitoare la rezultatul selecției dosarelor se pot depune, potrivit prevederilor legale, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Registratura DCTN.

Secretar comisie,

OPREA GABRIELA