Cele mai recente știri

ANUNȚ CONCURS - CONTESTAȚIE

                                                                         Proces Verbal,

                                                                Încheiat astăzi, 24.07.2017

 

Cu ocazia întrunirii Comisiei de soluționare a contestației nr. 1031 / 21.07.2017, a doamnei Zabou Livioara, s-a constatat că depunerea certificatului de competențe digitale s-a făcut după data limită de depunere a dosarelor (19.07.2017).

Menționăm că adeverința nr. 4515 / 19.07.2017, depusă la dosar, nu suplinește certificatul de compentențe digitale. Această adeverință este un document care atestă faptul că este înscrisă și nu a finalizat concursul.

Comisia a hotărât respingerea cererii de contestație.

 

Comisia de contestație:

Dr. jr. Valerică Nițu – Președinte

Ing. Maican Dorin – Membru

Ing. Beju Ionuț – Membru

Oprea Gabriela - Secretar